Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är Olicana Textiles policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in från dig på vår webbplats, https://olicana.co.uk och andra webbplatser som vi äger och använder.

Vi ber bara om personlig information när vi verkligen behöver den för att tillhandahålla en tjänst till dig. Vi samlar in det på ett rättvist och lagligt sätt, med din vetskap och ditt medgivande. Vi låter dig också veta varför vi samlar in den och hur den kommer att användas.

Vi behåller endast insamlad information så länge som det är nödvändigt för att förse dig med din begärda tjänst. Vilka data vi lagrar, skyddar vi inom kommersiellt godtagbara sätt att förhindra förlust och stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Vi delar inte någon personligt identifierbar information offentligt eller med tredje part, förutom när det krävs enligt lag.

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och praxis på dessa webbplatser och kan inte ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspolicyer.

Du är fri att vägra vår begäran om din personliga information, med insikten att vi kanske inte kan förse dig med några av dina önskade tjänster.

Din fortsatta användning av vår webbplats kommer att betraktas som ett accepterande av våra rutiner kring integritets-och personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personlig information, tveka inte att kontakta oss.

Denna policy träder i kraft den 1 januari 2020